ECO CLEAN pro USLUGE

USLUGA ČIŠĆENJA GRAFITA I OGLAŠAVANJA

Usluga čišćenja grafita Vam pruža mogućnost da očistite grafite sa fasada zgrada i drugih raznih površina (automobila, kamiona, vozova, izloga, kioska, reklamnih panoa, itd.) a da pri tom ne ostaju vidljivi tragovi od čišćenja.

USLUGA PRANJA POD PRITISKOM

Pranje fasade Usluga pranja pod pritiskom Vam pruža mogućnost da operete fasadu, krov, nadstrešnicu, terasu, ogradu, pod, bazen, igralište, itd. Za rad na većim visinama sarađujemo sa firmama koje uslužno rentiraju kamione sa korpom ili postavljaju sertifikovanu skelu, a za rad na većim visinama koje su nepristupačne sarađujemo sa sertifikovanim alpinistima za rad na visini.

RENTIRANJE MAŠINA ZA PRANJE POD PRITISKOM

Rentiranjem mašina za pranje pod pritiskom Vam pružamo još jednu mogućnost, a to je da sami možete oprati željenu površinu i na taj način  pranje pod pritiskom ispada daleko jeftinije nego kada bi koristili naše usluge. Pored mašina rentiramo i različitu opremu za pranje pod pritiskom, koja dodatno olakšava posao pranja pod pritiskom.

POSLEDNJI RADOVI