ECO CLEAN SERVIS

SERVIS ZA ČIŠĆENJE GRAFITA

Servis za čišćenje grafita

 

Servis za čišćenje grafita Vam pruža mogućnost da očistite grafite sa fasada zgrada i drugih raznih površina (automobila, kamiona, vozova, izloga, kioska, reklamnih panoa, itd.) a da pri tom ne ostaju vidljivi tragovi od čišćenja.

 

SERVIS ZA PRANJE POD PRITISKOM

Pranje fasade

 

Servis za pranje pod pritiskom Vam pruža mogućnost da očistite i operete putiće i staze od asfalta, betona, štampanog betona, keramičkih i kamenih ploča, itd., uprljane zidove, ograde, balkone, izloge, kioske, dečija igrališta, dvorišne bazene, itd.

SERVIS ZA OGLAŠAVANJE ČIŠĆENJEM

Servis za oglašavanje čišćenjem

 

Servis za oglašavanje čišćenjem  Vam pruža mogućnost da oglašavate svoju firmu, brend, uslugu, itd. specijalnim načinom čišćenja, i drugim tehnikama pomoću kojih se ne uništava životna sredina, i izgled javnih površina i okoline.

POSLEDNJI RADOVI