Servisi

Servis za čišćenje grafita

Čišćenje grafita

Servis za čišćenje grafita Vam pruža mogućnost da očistite grafite sa fasada zgrada i drugih raznih površina (automobila, kamiona, vozova, izloga, kioska, reklamnih panoa, itd.) a da pri tom ne ostaju vidljivi tragovi od čišćenja. Pored čišćenja grafita obezbeđujemo zainteresovanim klijentima i antigrafitnu zaštitu.

“Detaljnije”

Servis za pranje pod pritiskom

Pranje pod pritiskom

Servis za pranje pod pritiskom Vam pruža mogućnost da očistite i operete putiće, staze i podove od asfalta, betona, štampanog betona, keramičkih i kamenih ploča, itd., uprljane zidove, fasade, ograde, balkone, izloge, kioske, dečija igrališta, dvorišne bazene, itd.

“Detaljnije”

Servis za oglašavanje čišćenjem

Oglašavanje čišćenjem

Servis za oglašavanje čišćenjem predstavlja servis za specijalni način oglašavanja čišćenjem, i drugim tehnikama pomoću kojih se ne uništava životna sredina, i izgled javnih površina i okoline.
Oglašavanje čišćenjem je način oglašavanja gde se čišćenjem postiže kontrast između prljave i čiste površine, i na taj način dobija izgled loga firme, slogana, oglasne poruke, itd. Ovakav vid oglašavanja moguće je izvesti na skoro svim uprljanim podnim i zidnim površinama, u zavisnosti od želje klijenata.

“Detaljnije”

ECO CLEAN

ECO CLEAN

Proizvodi i usluge

Pronađite na sajtu