Usluga pranja krovova

Pranje crepa

Usluga pranja krovova

Usluga pranja krovova Vam pruža mogućnost da operete različite vrste krovnih površina: pranje crepa, pranje tegole, pranje limenih krovova, pranje ravnih krovova, itd. U zavisnosti od visine i nagiba krova, pranje se vrši pomoću kamiona sa korpom, pokretne skele, ili alpinističkim putem.


ECO CLEAN

ECO CLEAN

Proizvodi i usluge

Pronađite na sajtu