Usluga čišćenja grafita i oglašavanja čišćenjem

Usluga čišćenja grafita i oglašavanja čišćenjem

Usluga čišćenja grafita Vam pruža mogućnost da očistite grafite sa fasada zgrada i drugih raznih površina (automobila, kamiona, vozova, izloga, kioska, reklamnih panoa, itd.) a da pri tom ne ostaju vidljivi tragovi od čišćenja. Pored čišćenja grafita obezbeđujemo zainteresovanim klijentima i antigrafitnu zaštitu.

Usluga oglašavanja čišćenjem predstavlja specijalni način oglašavanja čišćenjem, i drugim tehnikama pomoću kojih se ne uništava životna sredina, i izgled javnih površina i okoline.
Oglašavanje čišćenjem je način oglašavanja gde se čišćenjem postiže kontrast između prljave i čiste površine, i na taj način dobija izgled loga firme, slogana, oglasne poruke, itd. Ovakav vid oglašavanja moguće je izvesti na skoro svim uprljanim podnim i zidnim površinama, u zavisnosti od želje klijenata.


ECO CLEAN

ECO CLEAN

Proizvodi i usluge

Pronađite na sajtu